Καταχώρηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Registration)

  • Step 1: Όνομα Χρήστη (User Name)
  • / Step 2: Πληροφορίες Επαφής
  • / Step 3: Πληροφορίες Κωδικού
  • / Step 4: Επιβεβαίωση

Παρακαλώ εισάγετε παρακάτω το όνομα χρήστη το οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα ελέγξουμε εάν αυτό το όνομα δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλο πελάτη πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της καταχωρήσεως (registration).

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη διαδικασία της καταχωρήσεως (registration) παρακαλώ πατήστε εδώ για να αποστείλετε email στο τοπικό κέντρο τιμολόγησης.

Συλλογή Πληροφοριών Ονόματος Χρήστη (User Name Details)

Συνίσταται το όνομα χρήστη να είναι μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση ή κάποιο όνομα το οποίο θα θυμόσαστε εύκολα.

Ο κωδικός (password) θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες και να περιέχει συνδυασμό από αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες και δεν θα πρέπει να είναι ίδιος με το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει. Παρακαλώ προσέξτε εάν χρησιμοποιείτε κεφαλαία και πεζά (case sensitive).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της επαφής θα χρησιμοποιηθεί από την ΤΝΤ για την επιβεβαίωση της καταχωρήσεώς σας (registration).

* = απαιτούμενα πεδία